Cập nhật lúc: 16:51, 07/03/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị quyết toán thuế năm 2017


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 6.3, Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và phổ biến các chính sách thuế mới cho người nộp thuế. Trên 300 người nộp thuế đại diện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế đã hướng dẫn về doanh thu tính thuế, các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp, thu nhập được miễn thuế...

Việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính sau khi đã điều chỉnh theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm các khoản điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản doanh thu đã tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước, nhưng năm nay mới phản ánh vào báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán được kê khai vào mục điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế.

Đối với quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017, người nộp thuế và tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phải tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ khai thuế. Người nộp thuế và tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đúng mẫu quy định.

Riêng tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2017, thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân...

AN NHIÊN
 

.