5 điểm mới của Nghị định 20/2019/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
14:02 | 25/03/2019
(Baoquangngai.vn)- Ngày 21/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, cụ thể:
.
.