Tăng cường quản lý hóa đơn
09:53 | 23/08/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình trạng một số doanh nghiệp (DN) lợi dụng cơ chế, chính sách thuế để mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, thu lợi bất chính, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý.
.
.