Đổi mới công tác thanh, kiểm tra thuế
08:41 | 01/04/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Với mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo công tác thanh, kiểm tra thuế đạt hiệu quả, thời gian qua, ngành thuế đã linh hoạt, chủ động, đổi mới cách thức thanh, kiểm tra thuế, đảm bảo tốt công tác thực thi nghĩa vụ nộp thuế của DN.
.
.