Thu ngân sách nhà nước năm 2019: Nhiều khoản thu "lệch" nhau
22:31 | 09/05/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2019 cơ bản đảm bảo tiến độ, trong đó có những khoản thu đạt rất cao. Tuy nhiên, một số khoản thu lớn có khả năng hụt thu như nguồn thu từ thủy điện, bia… làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách.
.
.