Thu ngân sách nhà nước năm 2019: Về đích trong gian khó
22:47 | 05/01/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2019 là năm đầy khó khăn đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, bởi giá dầu giảm và nằm ở mức thấp so với giá thời điểm lập dự toán thu. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của ngành thuế, nên tỉnh ta đã hoàn thành kế hoạch dự toán giao.
.
.