Giảm 30% tiền thuê đất: Trợ lực kịp thời cho doanh nghiệp
15:46 | 25/11/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Cơ quan thuế các cấp trên địa bàn tỉnh đang tiếp nhận và giải quyết giảm tiền thuê đất năm 2021 cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, giúp doanh nghiệp (DN) có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
.
.