Chống thất thu ngân sách nhà nước: Cần sự phối hợp từ nhiều phía
09:09 | 21/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp, góp phần thu hồi những nguồn thu còn thất thoát nộp vào ngân sách nhà nước, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu, đồng thời ban hành các quy chế phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực liên quan.
.
.