Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia
21:55 | 08/08/2020
(Baoquangngai.vn)- Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điện tử hóa các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến qua Cổng DVC Quốc gia, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã và đang đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thu nộp, đặc biệt là việc triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân được nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy.
.
.