Cần quản lý chặt hóa đơn
14:12 | 24/09/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, số lượng doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động, đi khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh tăng cao. Để ngăn chặn việc DN bỏ trốn mang theo hóa đơn, dẫn đến các hệ lụy, cơ quan thuế đã tăng cường sử dụng phần mềm rà soát, kịp thời phát hiện các DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, qua đó tập trung thanh tra, kiểm tra các DN này, để có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm.
.
.