TITLE

Phim tài liệu: KHÁT VỌNG QUẢNG NGÃI TUỔI 30

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Quảng Ngãi đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

.
.
.
.