TITLE

Lễ duyệt binh đầu tiên sau chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 1-1-1955, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lần đầu tiên có cuộc duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, đánh dấu sự kiện lớn đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

.
.
.
.