TITLE

Video: Trương Quang Trọng- Tấm gương giữ vững khí tiết cách mạng

(Baoquangngai.vn)- Chiến sĩ cách mạng Trương Quang Trọng là một trong những thanh niên trí thức tiến bộ, giữ vai trò chủ yếu trong việc xây dựng tổ chức tiền thân của Đảng bộ Quảng Ngãi và Sơn Tịnh, từng được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi.

.
.
.
.