TITLE

Video: Chủ động phòng dịch Covid- 19, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới

(Baoquangngai.vn)- Đón nhận chiến sĩ mới trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, bên cạnh việc tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, Trung đoàn 29, Sư đoàn BB307 đã chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xây dựng môi trường thân thiện, an toàn giúp chiến sĩ mới yên tâm học tập, rèn luyện.

.
.
.
.